Правна помощ на Вашия бизнес в Китай

Сан Макс Трейд помага на бизнеса Ви по правни въпроси в Китай

Правна помощ на Вашия бизнес в Китай

Бизнеси, занимаващи се и свързани с контакти и доставки от друг окръг, Китай по-специално, ще бъдат винаги с по-висок риск. Непознаването на съдебните и търговски процедури по регистрация на бизнес в Китай би спряло регистрацията му. Вие не искате това?

Ето защо е толкова важно да намерите специалист, който може да представлява интересите Ви в Китай, да комуникира с изпълнители и да се справят с важни въпроси. Нашата компания е готова да Ви осигури такъв специалист и по този начин ще Ви спести време в търсене на добър адвокат.

Нашите юристи предоставят следните услуги.

  • Изготвят правни договори.
  • Сключване на сделки с недвижими имоти.
  • Представляват интересите на клиент в съда или в арбитраж.

С нашата правна подкрепа на професионалистите ни, можете изцяло да разчитате в разрешаването на различни правни въпроси.