Ноември 2020

Монтаж и пуск при един наш клиент на хоризонтална машина за опаковане в картонени опаковки.