МЕЖДУНАРОДНИ ХРАНИТЕЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ 2024

Interfood & Drink

Дата на провеждане: 13.11.2024 – 16.11.2024 г.

Периодичност: Ежегодно
Място на провеждане: Интер Експо Център, София

Профил: На панаира в Нови Сад едновременно се представят най-новите технически и технологични постижения в селското стопанство, приложението на науката в селското стопанство, изложения на биологични храни, както и на такива с наименования за географски произход, богатството на родния генофонд, най-модерната селскостопанска техника, продукти и услуги от най-отдалечените краища на света.