Май 2020

Инсталиране и тестване на машина за автоматично затваряне на консерви при един от нашите клиенти.