Януари 2021

Инсталиране и стартиране на автоматична линия
за бутилиране на олио.