FOODTECH 2021

24.02.2021г. – 28.02.2021 г.

Международна изложба за храни и напитки, опаковки, машини и технологии