Февруари 2022

Монтаж и пускане в експлоатация на опаковъчна машина за наш клиент.