Април 2022

Монтаж и пускане на машината за пакетиране на продукта в картонени кутии. При един наш дългогодишен клиент.