Април 2022

Монтаж и пуск на машината за пакетиране на продукта в картонени кутии. При един нашия дългогодишен клиент.